COVID-19 tiltag

Som din eventarrangør:
 

 • Respekterer vi individuelle grænser og holdninger.

 • Introducerer vi altid de nyeste gældende påbud og retningslinjer der er relevante for dagens aktivitet.

 • Sørger vi for at der er tilgængelig håndsprit oa. hygiejnemæssige remedier, især ifm. bespisning og toiletbesøg.

 • Sørger vi for at al materiale er rengjort.

 • Sikrer vi at alle ansatte har et sundt helbred og en god hygiejne.

 • Tager vi i samråd med dig, ansvar for at hjemsende personer der udviser sygdomssymptomer.


 

Som vores gæst:
 

 • Respekterer du individuelle grænser og holdninger.

 • Er du åben og ærlig omkring dine egne behov.

 • Forholder du dig til din nuværende tilstand ift. dit helbred.

 • Har du sygdomssymptomer bliver du hjemme for at tage hensyn til dig selv og andre.

 • Overholder du pågældende afstand samt undgår almene fysiske berøringer fx kram og håndtryk.

 • Udviser du kontrol over host og nys ved at anvende lommetørklæde el. ærme ved albue.

 • Udviser du aktiv deltagelse i dagens arrangement og samtidig en åbenhed omkring bekymringer, så vi kan handle her på.

 • Er du forgangs eksempel for andre omkring dig, så vi kan underbygge et sundt og trygt miljø.

 

Som arbejdsplads (Internt):
 

 • Anerkender og respekterer vi de danske myndigheders anbefalinger og retningslinjer.

 • Taler vi for den fysiske afstand og for en høj grad af social og professionel forening, hvor vi støtter partnere, kunder, konkurrenter oa. relationer.

 • Forholder vi os seriøst og professionelt ift. pandemien, i høj grad over for særligt udsatte.

 • Undgår vi fysisk kontakt som kram og håndtryk.

 • Prioriterer vi vores eget helbred og anvender hyppigt håndsprit oa. hygiejniske midler, særligt ifm. måltider el. toiletbesøg og møder.

 • Forsøger vi så vidt en udstrækning at holde møder online oa. kommunikation via mail og telefon.

 • Holder vi os hjemme hvis der er mistanke om sygdom eller symptomer herom.

 • Nedenfor finder du de officielle anbefalinger og retningslinjer fra de danske myndigheder.

 • Kontakt os, hvis du er det i tvivl om vores sikkerhed og håndtering af COVID-19.

Plakat Forebyg smitte som deltager.png
Plakat Hensigtsmaessig adfaerd i hverdag